REGUŁY TEJ GRY

Let’s play the game… Zanim podejmiesz to extremalne wyzwanie natury zapoznaj się z Regulaminem!

REGULAMIN

ROZDZIAŁ 1.
PO CO?
czyli CEL IMPREZY

§ 1. Xtreme Challenge to impreza, której główne cele to:
1.1. uśmiechy na ubłoconych mordkach jej Uczestników, nazywanych w dalszej części Regulaminu Śmiałkami,
1.2. propagowanie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz pracy zespołowej,
1.3. promocja urzekających zasobów przyrodniczych Wielkopolski.

 

ROZDZIAŁ 2.
KTO TO OGARNIA?
czyli ORGANIZATOR IMPREZY

§ 1. Organizatorem imprezy jest SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej.

 

ROZDZIAŁ 3.
GDZIE I KIEDY?
czyli MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

§ 1. Miejsce zawodów – to lasy nadwarciańskie niedaleko Poznania w okolicach Biedruska na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Start i meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w pobliżu ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn (ok 10 km na północ od Poznania drogą powiatową nr 2406 P w kierunku Biedruska). Szczegóły dotyczące dojazdu Śmiałek znaleźć może na stronie internetowej biegu w szufladce Dojazd.
§ 2. Termin zawodów – 16 września 2018 r. (niedziela). Śmiałkowie startują w falach. Godziny startu poszczególnych fal przedstawiają się następująco:
Fala nr 1 – godzina 10.00
Fala nr 2 – godzina 10.20
Fala nr 3 – godzina 10.40
Fala nr 4 – godzina 11.00
Fala nr 5 – godzina 11.20
Fala nr 6 – godzina 11.40
Fala nr 7 – godzina 12.00
Fala nr 8 – godzina 12.20
Fala nr 9 – godzina 12.40
Fala nr 10 – godzina 13.00
§ 3. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy, tj. w niedzielę 16 września 2018, w godzinach 7:30-12:30.

ROZDZIAŁ 4.
CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?
czyli CHARAKTERYSTYKA TRASY

§ 1. Wszystkiego co najgorsze/co najlepsze!* (* – niepotrzebne skreślić w zależności od życiowego nastawienia!) 🙂 Nie liczymy przeszkód – przeszkoda będzie jedna – nazywa się Xtreme Challenge!
§ 2. Dystans do pokonania wybierasz Ty, Drogi Śmiałku, deklarując go podczas Zgłoszenia. Do wyboru trasa długości około 5+ km lub około 10+ km.
§ 3. Trasa w około 99% wykorzystująca siłę Matki Natury (chyba nie chcesz dyskutować z Jej Mocą, Śmiałku?!) Przeszkody naturalne w postaci cieków wodnych, błota, rzeki, zarośli, wzniesień i wielu innych atrakcji urozmaicone będą przeszkodami „sztucznymi”. Zarówno dokładny przebieg trasy, jak i szczegóły co do napotykanych przeszkód nie będą przedstawiane opinii publicznej do czasu rozpoczęcia Zawodów! To co musisz wiedzieć Śmiałku, to że trasę tę przygotują dla Ciebie zakręceni na punkcie błotnych wyzwań pasjonaci.
§ 4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 90 minut dla dystansu krótkiego (5+ km) oraz 180 minut dla dystansu długiego (10+ km).
§ 5. Istnieje realna szansa na zgubienie lub zniszczenie na trasie fragmentu/-ów stroju bojowego Śmiałka (but, spodnie, koszulka, sukienka, majtki…?) Organizator ani Twórcy Trasy nie biorą odpowiedzialności za tego typu straty i/lub uszkodzenia. Uważaj! Jeśli stracisz chipa do pomiaru czasu i nie zwrócisz go na mecie zapłacisz dodatkowe myto w wysokości 30 złotych.
§ 6. Nie istnieje szansa na niepobrudzenie się.
§ 7. Z uwagi na panujące warunki na trasie i możliwe warunki atmosferyczne istnieje ryzyko hipotermii. Śmiałkowie są świadomi wszelkich niebezpieczeństw związanych z udziałem w imprezie do utraty zdrowia i życia włącznie, i startują w niej na własną odpowiedzialność.

ROZDZIAŁ 5.
JAK WEJŚĆ W TO BAGNO?
czyli ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

§ 1. Śmiałkiem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, której zdrowie pozwala na udział w imprezie o opisanym w rozdziale 4 charakterze.
§ 2. Śmiałkiem można zostać po zgłoszeniu się do Zawodów oraz uiszczeniu opłaty startowej.
§ 3. Zgłoszenia, o którym mowa w §2 można dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub (tylko pod warunkiem, iż nie zostanie wyczerpany limit miejsc) osobiście w biurze zawodów w dniu Imprezy.
§ 4. Wysokość opłaty startowej wynosi:

1.1. dla dystansu 5+ km:
59 zł – przy dokonaniu opłaty do dnia 30.06.2018 r.
59 + 99 zł Pakiet Premium z wysokiej jakości koszulką techniczną typu rashguard- przy dokonaniu opłaty do dnia 30.06.2018 r.
69 zł – przy dokonaniu opłaty w dniach 01.07-31.07.2018 r.
69 + 99 zł Pakiet Premium z wysokiej jakości koszulką techniczną typu rashguard- przy dokonaniu opłaty w dniach 01.07-31.07.2018 r.
79 zł – przy dokonaniu opłaty w dniach 01.08-31.08.2018 r.
79 + 99 zł Pakiet Premium z wysokiej jakości koszulką techniczną typu rashguard- przy dokonaniu opłaty w dniach 01.08-31.08.2018 r.
99 zł – przy dokonaniu opłaty w dniu imprezy (w biurze zawodów)

1.2. dla dystansu 10+ km:
79 zł – przy dokonaniu opłaty do dnia 30.06.2018 r.
79 + 99 zł Pakiet Premium z wysokiej jakości koszulką techniczną typu rashguard- przy dokonaniu opłaty do dnia 30.06.2018 r.
89 zł – przy dokonaniu opłaty w dniach 01.07-31.07.2018 r.
89 + 99 zł Pakiet Premium z wysokiej jakości koszulką techniczną typu rashguard- przy dokonaniu opłaty w dniach 01.07-31.07.2018 r.
99 zł – przy dokonaniu opłaty w dniach 01.08-31.08.2018 r.
99 + 99 zł Pakiet Premium z wysokiej jakości koszulką techniczną typu rashguard- przy dokonaniu opłaty w dniach 01.08-31.08.2018 r.
119 zł – przy dokonaniu opłaty w dniu imprezy (w biurze zawodów)
§ 5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto podane w mailu zwrotnym podczas rejestracji lub wpłacić przelewem na konto:
Nazwa: SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1402 1293 7845 (PKO Bank Polski)
W tytule przelewu należy podać w zależności od zgłoszenia: Xtreme Challenge, imię i nazwisko uczestnika oraz dystans (5+ km lub 10+ km).
§ 6. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia. W przeciwnym razie zgłoszenie przestaje być aktualnym.
§ 7. Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przepisania zgłoszenia na innego zawodnika w terminie do 30 sierpnia 2018 r. (tj. na 17 dni przed zawodami). Koszt przepisania zgłoszenia to 10 zł.
§ 8. Obowiązuje limit zgłoszeń ustalony na 500 Śmiałków. W przypadku przekroczenia liczby chętnych Organizator poinformuje o zamknięciu listy Śmiałków za pośrednictwem strony internetowej.
§ 9. Zgłoszenie się na bieg jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ 6.
co dostaniesz?
czyli świadczenia

§ 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia każdemu ze Śmiałków:
1.1. adrenalinkę na starcie, przekleństwa na trasie i uśmiech na ubłoconej mordce na mecie,
1.2. udział w extra rywalizacji,
1.3. mega atrakcyjne i świetnie ogarnięte trasy,
1.4. elektroniczny pomiar czasu,
1.5. podstawową opiekę medyczną,
1.6. Xtramalnie wyczesany model (medal- tylko dla Śmiałków, którzy przekroczą linię mety!),
1.7. pyszny i ciepły posiłek regeneracyjny oraz napój,
1.8. gadżety promocyjne i upominki od Sponsorów,
1.9. zdjęcie ubłoconej mordki,
1.10. możliwość skorzystania z szatni oraz depozytów,
1.11. wypasioną koszulkę techniczną typu rashguard (tylko w pakiecie Premium).

ROZDZIAŁ 7.
kilka słów o podium
czyli klasyfikacje

§ 1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1.1. kobiety – klasyfikacja open,
1.2. mężczyźni – klasyfikacja open,
1.3. klasyfikacja śmiałych drużyn (na podstawie zsumowania trzech najlepszych czasów Śmiałków z danej ekipy).

ROZDZIAŁ 8.
coś jeszcze…?
czyli postanowienia końcowe

§ 1. Dla potrzebujących i tych co się lepiej czują w towarzystwie, wskazana obecność najbliższej ferajny. Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców. W Biurze Zawodów będzie istniała możliwość zapoznania się z trasą zmagań.
§ 2. Śmiałkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych konieczne przy organizacji imprezy.
§ 3. Śmiałkowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Ich ubłoconej mordki w relacjach z imprezy oraz w materiałach marketingowych biegu.
§ 4. Wszystkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez Organizatora imprezy, którego decyzje są święte i niepodważalne. Interpretacja regulaminu należy tylko i wyłącznie do Organizatora.
§ 5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym dowolnym czasie, a jego obowiązującą wersją jest ta, umieszczona na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.XtremeChallenge.pl.
§ 6. Oficjalny fanpage FB www.facebook.com/XtremeChallengeOCR
§ 7. Masz pytania, wątpliwości skontaktuj się z Komandorem, najlepiej przez e-mail: kontakt@XtremeChallenge.pl