REGUŁY TEJ GRY

Czy wiesz, że startując w XTREME CHALLENGE pomagasz także innym? 🆘👥🙂

Let’s play the game… Zanim podejmiesz to extremalne wyzwanie natury zapoznaj się z Regulaminem!

REGULAMIN

ROZDZIAŁ 1.
PO CO?
czyli CEL IMPREZY

§ 1. XTREME CHALLENGE to impreza, której główne cele to:
1.1. uśmiechy na ubłoconych mordkach jej Uczestników, nazywanych w dalszej części Regulaminu Śmiałkami,
1.2. propagowanie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz pracy zespołowej,
1.3. promocja urzekających zasobów przyrodniczych Gminy Suchy Las, Powiatu Poznańskiego oraz Wielkopolski,
1.4. aktywizacja społeczna oraz integracja osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózkach.

ROZDZIAŁ 2.
KTO TO OGARNIA?
czyli ORGANIZATOR IMPREZY

§ 1. Organizatorem imprezy jest SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej.

ROZDZIAŁ 3.
GDZIE I KIEDY?
czyli MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

§ 1. Miejsce zawodów – to lasy nadwarciańskie niedaleko Poznania w okolicach Biedruska na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Start i meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będą w pobliżu Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Łysy Młyn (ok 10 km na północ od Poznania drogą powiatową nr 2406 P w kierunku Biedruska). Szczegóły dotyczące dojazdu Śmiałek znaleźć może na stronie internetowej biegu w szufladce Dojazd.
§ 2. Termin zawodów – 4 września 2022 r. (niedziela). Śmiałkowie startują w falach. Godziny startu poszczególnych fal przedstawiają się następująco:
Fala nr 1 – godzina 10.00
Fala nr 1.1- godzina 10.10 On wheelchairs 1000+ metrów dla niepełnosprawnych na wózkach
Fala nr 2 – godzina 10.20
Fala nr 3 – godzina 10.40
Fala nr 4 – godzina 11.00
Fala nr 5 – godzina 11.20
Fala nr 6 – godzina 11.40
Fala nr 7 – godzina 12.00
Fala nr 8 – godzina 12.20
Fala nr 9 – godzina 12.40
Fala nr 10 – godzina 13.00
§ 3. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy, tj. w niedzielę 4 września 2022, w godzinach 7:30-12:30.

ROZDZIAŁ 4.
CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?
czyli CHARAKTERYSTYKA TRASY

§ 1. Wszystkiego co najgorsze/co najlepsze!* (* – niepotrzebne skreślić w zależności od życiowego nastawienia!) 🙂 Nie liczymy przeszkód – przeszkoda będzie jedna – nazywa się XTREME CHALLENGE!
§ 2. Dystans do pokonania wybierasz Ty, Drogi Śmiałku, deklarując go podczas Zgłoszenia. Do wyboru trasa długości około 5+ km lub około 10+ km oraz dla niepełnosprawnych na wózkach 1000 + metrów.
§ 3. Trasa w około 99% wykorzystująca siłę Matki Natury (chyba nie chcesz dyskutować z Jej Mocą, Śmiałku?!) Przeszkody naturalne w postaci cieków wodnych, błota, rzeki, zarośli, wzniesień i wielu innych atrakcji urozmaicone będą przeszkodami „sztucznymi”. Zarówno dokładny przebieg trasy, jak i szczegóły co do napotykanych przeszkód nie będą przedstawiane opinii publicznej do czasu rozpoczęcia Zawodów! To co musisz wiedzieć Śmiałku, to że trasę tę przygotują dla Ciebie zakręceni na punkcie błotnych wyzwań pasjonaci.
§ 4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 90 minut dla dystansu krótkiego (5+ km) oraz 180 minut dla dystansu długiego (10+ km), a dla dystansu 1000 + metrów 60 minut.
§ 5. Istnieje realna szansa na zgubienie lub zniszczenie na trasie fragmentu/-ów stroju bojowego Śmiałka (but, spodnie, koszulka, sukienka, majtki…?) Organizator ani Twórcy Trasy nie biorą odpowiedzialności za tego typu straty i/lub uszkodzenia. Uważaj! Jeśli stracisz chipa do pomiaru czasu i nie zwrócisz go na mecie zapłacisz dodatkowe myto w wysokości 30 złotych.
§ 6. Nie istnieje szansa na nie pobrudzenie się.
§ 7. Z uwagi na panujące warunki na trasie i możliwe warunki atmosferyczne istnieje ryzyko hipotermii. Śmiałkowie są świadomi wszelkich niebezpieczeństw związanych z udziałem w imprezie do utraty zdrowia i życia włącznie, i startują w niej na własną odpowiedzialność.

ROZDZIAŁ 5.
JAK WEJŚĆ W TO BAGNO?
czyli ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

§ 1. Śmiałkiem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia (nie dotyczy osób na wózkach z asekuracją pełnoletnich osób towarzyszących), której zdrowie pozwala na udział w imprezie o opisanym w rozdziale 4 charakterze.
§ 2. Śmiałkiem można zostać po zgłoszeniu się do Zawodów oraz uiszczeniu opłaty startowej. UWAGA promocja dla pierwszych 100 osób!  Druga promocja dotyczy osób niepełnosprawnych startujących na wózkach w fali nr 1.1., które uiszczają symboliczną opłatę startową.
§ 3. Zgłoszenia, o którym mowa w §2 można dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub (tylko pod warunkiem, iż nie zostanie wyczerpany limit miejsc) osobiście w biurze zawodów w dniu Imprezy.
§ 4. Wysokość opłaty startowej wynosi:

1.1. dla dystansu 5+ km:

79 zł – promocja dla pierwszych 100 osób przy dokonaniu opłaty do dnia 31.07.2022 r.
109 zł – przy dokonaniu opłaty do dnia 31.07.2022 r.
129 zł – przy dokonaniu opłaty w dniach 01.08-24.08.2022 r.
159 zł – przy dokonaniu opłaty w dniu imprezy (w biurze zawodów)

1.2. dla dystansu 10+ km:

99 zł – promocja dla pierwszych 100 osób przy dokonaniu opłaty do dnia 31.07.2022 r.
129 zł – przy dokonaniu opłaty do dnia 31.07.2022 r.
149 zł – przy dokonaniu opłaty w dniach 01.08-24.08.2022 r.
179 zł – przy dokonaniu opłaty w dniu imprezy (w biurze zawodów)

1.3. dla dystansu On wheelchairs 1000+ metrów dla niepełnosprawnych na wózkach:
20 zł – promocja 2022

§ 5. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto podane w mailu zwrotnym podczas rejestracji lub wpłacić przelewem na konto:
Nazwa: SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1402 1293 7845 (PKO Bank Polski)
W tytule przelewu należy podać w zależności od zgłoszenia: XTREME CHALLENGE, imię i nazwisko uczestnika oraz dystans (5+ km lub 10+ km).
§ 6. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia. W przeciwnym razie zgłoszenie przestaje być aktualnym.
§ 7. Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przepisania zgłoszenia na innego zawodnika w terminie do 24 sierpnia 2022 r. (tj. na 10 dni przed zawodami). Koszt przepisania zgłoszenia to 10 zł.
§ 8. Obowiązuje limit zgłoszeń ustalony na 500 Śmiałków. W przypadku przekroczenia liczby chętnych Organizator poinformuje o zamknięciu listy Śmiałków za pośrednictwem strony internetowej lub fanpage na Facebooku.
§ 9. Zgłoszenie się na bieg jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.                         § 10. W przypadku wprowadzonych ograniczeń przez Kancelarię Premiera Rady Ministrów związanych z organizacją wydarzeń lub inne organy administracyjne, zawody odbędą się w formule możliwej do jej przeprowadzenia ( np. bieg w formule otwartej mety lub indywidualny na trasie zaplanowanych zawodów, albo bieg wirtualny na rekomendowanej przez Organizatora trasie lub dowolnej lokalizacji). Opłaty startowe w takich przypadkach nie są zwracane.

ROZDZIAŁ 6.
co dostaniesz?
czyli świadczenia

§ 1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia każdemu ze Śmiałków:
1.1. adrenalinkę na starcie, przekleństwa na trasie i uśmiech na ubłoconej mordce na mecie,
1.2. udział w extra rywalizacji,
1.3. mega atrakcyjne i świetnie ogarnięte trasy,
1.4. elektroniczny pomiar czasu,
1.5. podstawową opiekę medyczną,
1.6. Xtramalnie wyczesany model (medal- tylko dla Śmiałków, którzy przekroczą linię mety!),
1.7. pyszny i ciepły posiłek regeneracyjny oraz napój,
1.8. gadżety promocyjne i upominki od Sponsorów (w miarę posiadania),
1.9. zdjęcie ubłoconej mordki (jeśli wpadniesz w kadr fotografowi),
1.10. możliwość skorzystania z szatni oraz depozytów,

ROZDZIAŁ 7.
kilka słów o podium
czyli klasyfikacje

§ 1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1.1. kobiety – klasyfikacja open,
1.2. mężczyźni – klasyfikacja open,
1.3. klasyfikacja śmiałych drużyn (na podstawie zsumowania trzech najlepszych czasów Śmiałków z danej ekipy)
1.4. osoby niepełnosprawne na wózkach – klasyfikacja open.

ROZDZIAŁ 8.
coś jeszcze…?
czyli postanowienia końcowe

§ 1. Dla potrzebujących i tych co się lepiej czują w towarzystwie, wskazana obecność najbliższej ferajny. Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców. W Biurze Zawodów będzie istniała możliwość zapoznania się z trasą zmagań.
§ 2. Śmiałkowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych konieczne przy organizacji imprezy.
§ 3. Śmiałkowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku Ich ubłoconej mordki w relacjach z imprezy oraz w materiałach marketingowych biegu i Organizatora.
§ 4. Wszystkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez Organizatora imprezy, którego decyzje są święte i niepodważalne. Interpretacja regulaminu należy tylko i wyłącznie do Organizatora.
§ 5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym dowolnym czasie, a jego obowiązującą wersją jest ta, umieszczona na oficjalnej stronie internetowej imprezy www.XtremeChallenge.pl.
§ 6. Oficjalny fanpage FB www.facebook.com/XtremeChallengeOCR
§ 7. Masz pytania, wątpliwości skontaktuj się z Komandorem Krzysztofem, najlepiej przez e-mail: kontakt@XtremeChallenge.pl

XTREME CHALLENGE wspiera finansowo Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Finansowane przez Powiat poznański


 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych oraz podmiot otrzymujący Twoje Dane Osobowe na zasadzie powierzenia od innych podmiotów, SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej z siedzibą w 62-004 Mielnie na ul. Akacjowej 11, posługująca się numerami REGON: 361347617, NIP: 7773248964, KRS: 0000554834, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, nad którą nadzór sprawuje właściwy minister ds. sportu i turystyki, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Z przedstawicielem Administratora danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres e-mail: kontakt@sportchallenge.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
 2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
 4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji,
 5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,
 6. realizowania obowiązków prawnych podmiotu SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej, a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przekazywania sprawozdań z bieżącej działalności na terenie kraju do właściwych organów administracji publicznej,
 7. prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach bieżącej działalności i celach statystycznych badania satysfakcji klientów,
 8. zgodności z ciążącym na nas obowiązku prawnym, np. związanym z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 9. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowość, klub sportowy, dane związane z wynikami w imprezie sportowej, wizerunek na zdjęciach i materiałach video będzie widoczna dla innych użytkowników strony internetowej oraz mediów społecznościowych – na listach startowych oraz wyników, galeriach i materiałach video publikowanych przez nas jako organizator imprez sportowych, w których bierzesz udział.

 

III. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwadane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

 1. okres przez jaki są świadczone usługi;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. okres na jaki została udzielona zgoda;
 4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwaraniaTwoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

V. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne;
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez SPORT CHALLENGE Fundację Wspierania Aktywności Fizycznej.

Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są podawane może być:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie rejestracyjnym zawodów;
 2. brak możliwości śledzenia zapisów, wyników, relacji foto, video z organizowanych przez nas i prowadzonych wydarzeń;
 3. brak możliwości korzystania z usług SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej lub udziału w organizowanej Imprezie Sportowej.